Willemijn Edel werkt sinds 2018 als huisarts en sinds 2020 als chief medical information officer (CMIO). Een van de vernieuwingen waaraan zij meewerkt is de ‘digitale voordeur’. Zij realiseert dit met een team Digitalisering binnen Rijnmond Dokters. “Wij willen als digitale voordeur een website, waar alle huisartsen en patiënten terecht kunnen met vragen.”

Willemijn vertelt als eerste dat zij geen standaard huisarts is: “Ik houd van patiëntenzorg, van diensten draaien, van spoedzorg en IT. Dat combineer ik allemaal in een week: een dag als waarnemer in een Rijnmond-praktijk overdag; een dag als CMIO voor Rijnmond Dokters; anderhalve dag als medisch manager op de huisartsenpost in Capelle a/d IJssel. Tot slot een weekenddienst als dokter op de huisartsenpost.” “Een website, waar alle huisartsen en patiënten terecht kunnen met vragen, is groots. Wij bekijken hoe we dit willen inrichten. Wij zijn de leden van ons team Digitalisering: een manager IT en digitalisering; twee praktijkondersteuners e-Health; een consultant/strateeg en mijn collega-CMIO, Leon Johanknegt. De praktijkondersteuners e-Health weten alles van portalen, persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s), e-consulten en digitaal werken.” “Met de website als digitale voordeur willen wij patiënten meer aan het roer zetten en huisartsen faciliteren om gemakkelijk online praktijkzaken te regelen. Patiënten kunnen bijvoorbeeld toegang krijgen tot hun dossier en tot een e-consult. Via de site kunnen zij in de toekomst hun weg vinden naar de fysiotherapie of de logopedie. Door hen goed te verwijzen, voorkom je veel telefoontjes naar de praktijk. Huisartsen bijvoorbeeld krijgen via de digitale voordeur inzage in het ziekenhuisdossier van hun patiënten.” “Wij willen huisartsen een prachtige site aanbieden, die zij kunnen personaliseren voor hun eigen praktijk. Herkenbaar als hun praktijkwebsite en eenduidig in de hele regio om gemakkelijk te kunnen uitwisselen, koppelen en regelen.”

Belemmering

“In 2011 is niet gekozen voor een landelijk patiëntendossier. Dat is echt heel vervelend want gegevensuitwisseling is nu erg moeilijk. De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) moet daarin verlichting brengen. Via een digitale voordeur wil je toegang tot ziekenhuisdossiers en tot gegevens in de thuiszorg. Onze belangrijkste belemmering is de afhankelijkheid van softwareleveranciers die koppelingen voor ons bouwen.”

Tegenkrachten

“Wij kunnen concurrentie in ons voordeel gebruiken. Als partijen niet koppelen of niet meegaan, gaan wij in gesprek met alternatieven. Daarnaast bestaat er vanuit Autoriteit Consument & Markt (ACM) een leidraad die aangeeft, dat leveranciers geen misbruik mogen maken van hun positie. Daarin zit ook een borging. Aan de andere kant zijn wij hun klant en willen zij ons tevreden houden.”

Thuisarts.nl

“Als je kijkt naar de Nationale visie en strategie voor de zorg zie ik artificial intelligence (AI) als kans voor vernieuwing in huisartsenzorg. Wij werken steeds meer data-gestuurd. Een heel mooi en praktisch landelijk voorbeeld vind ik Thuisarts.nl. Die website richt zich op de gezondheidsproblematiek van dat moment. Zo zie je in het voorjaar op Thuisarts.nl direct een onderwerp als hooikoorts en wat te doen bij hooikoortsklachten. Dat gebeurt data-gedreven. Als huisartsen coderen wij. Elke diagnose heeft een code en die met die codes krijg je een heleboel data in handen, waarmee je uiteindelijk gericht gezondheidsinformatie kunt geven.” “Onze visiteplanner werkt data-gedreven. Vanuit de huisartsenposten kunnen wij zien welke visiteauto waar is. Plant de huisartsenpost een nieuwe visite, dan kunnen zij de dienstauto die het dichts bij is, naar dat visiteadres sturen. Daarnaast gebruiken wij smart protocollen die bijvoorbeeld alle patiënten met schildklierproblematiek selecteren. Ik ontvangt dan een suggestie om een laboratoriumonderzoek te overwegen voor een patiënt bij wie dat lang geleden is.”

Kansen voor CMIO’s

“Ik moedig alle CMIO’s aan veel kennis uit te wisselen. Wij begeven ons op een nieuw vakgebied en ik vind het goed van elkaar te weten wie wat doet en hoe. Delen kan binnen ons CMIO Netwerk Eerste Lijn, in de Appgroep en tijdens de tweedaagse masterclass. Deel dan kleine dagelijkse CMIO-activiteiten uit je eigen kleine regio, waarin je het snelste gaat. Deel die op iets grotere schaal, dan komen wij samen verder. Daarnaast hoop ik dat medische informatiekunde wordt meegenomen in de opleidingen geneeskunde en huisartsgeneeskunde, zodat je als arts eerder wordt toegerust.”

Kans voor huisartsen

“Huisartsen kunnen betere zorg leveren als zij hun zorg digitaliseren. Dan sluit je namelijk aan bij het leven van mensen. Zij internetbankieren, winkelen en corresponderen online. Ook zorgen kan meer digitaal.”