Manifest IT in de huisartsenzorg

De Huisartsen Chief Medical Information Officers, verenigd in het CMIO Netwerk Eerste Lijn, roepen op tot een forse versnelling van de toepassing van informatietechnologie in  de huisartsenzorg.

“Forse versnelling van digitale informatie-uitwisseling cruciaal om huisartsenzorg betaalbaar en toegankelijk te houden”

De Huisartsen Chief Medical Information Officers, verenigd in het CMIO Netwerk Eerste Lijn, roepen op tot een forse versnelling van de toepassing van informatietechnologie in de huisartsenzorg. We hebben te maken met problemen rond de vergrijzing, zoals de toenemende zorgvraag en het nu al nijpende personeelstekort. Daarom is het noodzakelijk dat alle betrokken partijen – politiek, patiëntenfederaties, koepels, leveranciers en de huisartsen zelf – de komende drie tot vijf jaar fors en gericht inzetten op informatietechnologie (IT) en innovatie. Dit is van groot belang om de huisartsenzorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

Alle initiatieven op het gebied van innovatie en informatietechnologie dragen bij aan (Quadruple Aim):

 • een hogere kwaliteit van zorg en een betere gezondheid,
 • minder werkdruk en meer werkplezier voor de zorgprofessional,
 • meer patiënttevredenheid en/of
 • lagere (of gelijke) kosten.

Innovatie op zich is geen wondermiddel. Het is essentieel om zorgverleners en patiënten bij deze ontwikkelingen te betrekken, zodat de juiste innovatie van het zorgproces wordt ingezet. Een verkeerde focus of uitvoering leidt tot meer werkdruk en rompslomp, en minder werkplezier.

Het CMIO Netwerk Eerste Lijn wil richting geven aan de noodzakelijke innovatie met doelstellingen die gekoppeld zijn aan de gebieden waar digitalisering een grote rol speelt. Dit zijn samenwerking binnen de praktijk, samenwerking met de patiënt en samenwerking met andere zorgverleners in het zorgnetwerk van de patiënt.

“Betrek zorgverleners en patiënten bij de ontwikkeling van de innovaties”

Drie doelstellingen

De Huisartspraktijk

 • Gestructureerde communicatie is de norm
 • Beperkt aantal informatiekanalen
 • Integratie van communicatie in het informatiesysteem
 • Slimme verwerking van de informatie; actieve signaleer- en beslisondersteuning
 • Raadpleging van gegevens is mogelijk; ontvangen informatie beperkt tot de essentie

1. De informatie-overload in de huisartsenpraktijk managen

De huisartsenpraktijk is als dossierhouder en poortwachter de centrale plek waar heel veel informatie over de patiënt samenkomt en wordt vastgelegd in het dossier. De hoeveelheid informatie neemt in sterke mate toe, in steeds meer verschillende vormen en via steeds meer verschillende kanalen. Met de huidige ICT-systemen en gebrekkige afspraken is er voor huisartsen een onoverzichtelijke situatie ontstaan die leidt tot onhandige administratieve handelingen. Met als gevolg: tijdsverlies voor de praktijkmedewerkers en kans op onveilige situaties voor zowel de patiënt als de patiëntgegevens. Er moeten nieuwe, innovatieve functionaliteiten en nieuwe afspraken komen om dit probleem op te lossen.

Huisartspraktijken hebben hulp en ondersteuning nodig om informatiebeveiliging op orde te krijgen en te houden.

Doelstelling: De tijd die wordt besteed aan het vinden en verwerken van de juiste informatie moet binnen vijf jaar met 50% omlaag voor zowel de huisarts als de patiënt

Het zorgnetwerk

 • Integratie van alle medische gegevens van en voor zorgverleners en patiënt
 • Standaardisatie van gegevensuitwisseling
 • Slimme translatiemogelijkheden voor zorgverleners en patiënt
 • Eenvoudige toestemmingsregistratie

2. Ontzuiling op IT-gebied realiseren

De digitalisering in de zorg is nog steeds erg verzuild, ondanks de aandacht voor interoperabiliteit de afgelopen jaren. Huisartsen zijn te veel tijd kwijt aan het organiseren en verkrijgen van actuele relevante informatie over hun patiënten vanuit de verschillende ‘zuilen’. Dit maakt het lastig om de patiënt te helpen bij het verkrijgen van de juiste zorg op de juiste plek.

Doelstelling: Binnen vijf jaar hebben huisartsen vanuit hun informatiesysteem op geïntegreerde wijze de beschikking over alle relevante medische gegevens van de patiënten en andere zorgsectoren, waarbij toestemming van de patiënt voor het delen van die informatie op efficiënte wijze is ingericht.

De patient

 • Slimme zelfmanagementmogelijkheden voor de patiënt
 • Slimme consultvoorbereiding voor de patiënt
 • Slimme verwerking van natuurlijke spraak/tekst tot gestructureerde informatie
 • Intelligente beslissingsondersteuning voor consultvoering en behandeling
 • Aansluiting bij het zorgproces en gebruiksvriendelijkheid met lage administratieve last voor zorgverlener en patiënt

3. De computer staat ten dienste van de zorg voor de patient (niet andersom)

Hoge gebruiksvriendelijkheid, sterke verbetering van werkprocessen en meedenkende systemen kunnen ons veel werk besparen door daadwerkelijke procesondersteuning voor de individuele patiënt en zorgverlener. Het contact met de patiënt en de aandacht voor de zorg kunnen dan weer leidend zijn tijdens het consult.

Slimme online consultvoorbereiding, zelfmanagement mogelijkheden voor de patiënt, structurering en standaardisering van (gesproken) informatie, beslissingsondersteuning bij consultvoering en robotisering kunnen ons helpen bij het efficiënt leveren van goede zorg.

Niet het digitale informatiesysteem maar de zorg voor en gezondheid van de patiënt moeten hierin leidend zijn.

Doelstelling: Binnen vijf jaar is de tijd die nodig is voor de administratie rondom een patiëntencontact met 75% verminderd. Dit betekent ook dat bij elk landelijk programma dat zich richt op gegevensuitwisseling het zorgproces en gebruiksvriendelijkheid met lage administratieve last voor zorgverlener en patiënt centraal moet staan.

“Hand in hand”

Deze doelstellingen kunnen en mogen niet los van elkaar worden gezien, ze moeten hand in hand gaan. Graag leveren wij onze bijdrage aan het realiseren van de benodigde versnelling in de digitale informatie-uitwisseling. Als CMIO-huisartsen beschikken wij over zowel de praktische kennis als de informatietechnologische kennis die hiervoor nodig is.

Het CMIO Netwerk Eerste Lijn, Utrecht, januari 2022