Let our voice be heard. Let doctors be doctors.

Met deze woorden opende voorzitter Mariëtte Willems op woensdagavond 25 november de online kick-off van het CMIO Netwerk Eerste Lijn.

Vijftig huisartsen, bestuurders en andere geïnteresseerden hoorden haar spreken over de doelstellingen van het netwerk en het profiel van de CMIO. Bestuursleden Sylvia Haverkamp, Jonathan Bouman en Maarten Timmers lieten zien hoe een CMIO concreet invloed kan uitoefenen op het lokaal, regionaal en landelijk beleid.

Er werd gepolst waaraan de toehoorders behoefte hebben en tenslotte werden de aanwezige (aspirant) CMIO’s uitgenodigd zich aan te sluiten bij het netwerk.