Er zal worden gezorgd voor een gezamenlijke lunch en diner. In de avond is er ruimte voor gezamenlijke wandeling voor wie wil. Er is uiteraard veel ruimte om elkaar te spreken, kennis en ervaring te delen en je netwerk te versterken.

Dag 1 – 30 juni

Plenaire inleiding CMIO-netwerk, masterclass en ontwikkelingen in de afgelopen jaren

 • Korte introductie voor de komende dagen

Parallelsessie 1 (CMIO’s zonder eerdere scholing): Introductie in de informatietechnologie in de zorg

 1. Inleiding lagenmodel van NICTIZ
  Hierbij wordt het interoperabiliteitsmodel uitgediept en leert men hoe dit model ondersteuning biedt bij verander- en IT- projecten. Aan de hand van een interactief spel wordt de rol van de CMIO duidelijk.
 2. Eenheid van Taal (standaarden en afsprakenstelsels)
  Besproken wordt waarom standaardiseren noodzakelijk is en welke standaarden binnen en rond de 1e lijn worden gebruikt. Een aantal modellen en structuren worden toegelicht en hoe deze zijn ingebouwd binnen het HIS en worden ingezet bij onder andere de eOverdracht.
  Er wordt uitgebreid ingegaan op de Zorginformatiebouwstenen als klinisch concept en de Basisgegevensset Zorg. Verder worden de terminologiestandaarden behandeld zoals SNOMED CT, LOINC, ICPC-1, de NHG-tabellen en ICD-10.
 3. Gegevensuitwisseling
  Er zijn verschillende standaarden en manieren in gebruik voor het uitwisselen van informatie. De belangrijkste waarmee de huisartsen te maken krijgen zullen nader worden toegelicht. Dit betreffen Edifact, Zorgmail, HL7, FHIR, LSP, eOvedracht, Zorgdomein en VECOZO.
 4. Landelijke ontwikkelingen
  Er zijn verschillende versnellingsprogramma’s om met name de gegevensuitwisseling te stimuleren. De verschillende VIPP-programma’s zullen worden benoemd samen met de MedMij afsprakenstelsel en andere landelijke ontwikkelingen

Parallelsessie 2 (CMIO’s met eerdere scholing): Van Manifest naar Roadmap

Onder begeleiding van Jeroen van Ginneken zal de kennis van het NICTIZ-lagen model, standaarden, afsprakenstelsels, bestaande landelijke programma’s en ervaring worden toegepast om het manifest van het CMIO Netwerk Eerste Lijn om te zetten naar een concreet plan en roadmap.

Dag 2 – 1 juli

Ochtend (2 groepen, voorkeur opgeven)

Parallelsessie 1: Netwerkzorg, balanceren tussen hype en hoop

De toekomst van zorg vraagt om netwerkzorg. Dit betekent dat uitgangspunten veranderen over hoe de (eerstelijns)zorg georganiseerd moet worden. Van ziekte specifieke ketenzorg naar mensgerichte netwerkzorg. Value-based healthcare (VBHC), triple aim, digitale transformatie en uitkomstbekostiging zijn termen die hierbij regelmatig vallen. Maar wat ligt eigenlijk ten grondslag aan deze hypes en hoe kunnen ze worden toegepast in de praktijk? En is er hoop om met technologische innovaties hier een leidende rol in te spelen als huisarts?

Dr. Pim Valentijn zal aan de hand van (inter)nationale voorbeelden laten zien welke stappen er nodig zijn om betere gezondheid, kwaliteit en lagere kosten te realiseren. Welke technologische innovaties zijn hiervoor in de eerste lijn nodig. Welke rol spelen wij als CMIO’s hierin?

Dr. Pim Valentijn is directeur bij Essenburgh en senior onderzoeker bij Maastricht University.

Publicaties

Parallelsessie 2: Datamanagement, Governance en Datagedreven werken

Inleiding in datamanagement en AI. Veel zorgorganisaties willen graag datagedreven werken. Willen weten waar ze de zorg/gezondheid kunnen verbeteren, maar hoe ook weten hoe effectief hun programma’s zijn. Maar waar moet je op letten als jouw regionale huisartsenorganisatie daar mee wil starten of wordt gevraagd mee te doen met een datamanagement project. Hoe borg je dat alle inspanningen inderdaad leiden tot de gewenste inzichten?

In 3 sessies worden de belangrijkste vraagstukken ter hand genomen:

 1. Hoe definieer je het formaat, de kwaliteit en de validatie van de benodigde data, in relatie met het gebruik?
  Voor Value Based Healthcare of voor wetenschappelijk onderzoek is deze definitie anders. Aan de hand van een use-case ‘automatische waarschuwing gebaseerd op klinische data’ wordt dit definiëren geoefend. Resultaat is dat jij weet waar je op moet letten om ervoor te zorgen dat een data analist direct aan de slag kan met wat een CMIO nodig heeft. En wat je moet doen als de benodigde data niet conform die definitie beschikbaar is.
 2. Met welke juridische aandachtspunten moet je rekening houden als je data gaat verwerken?
  Als CMIO moet je een afweging kunnen maken tussen ‘data naar algoritmes brengen’ (centrale onderzoeksdatabase) of ‘algoritmes naar de data brengen’ (decentraal koppelen van gepseudonimiseerde bestanden). Als er niet met anonieme gegevens gewerkt kan worden, bijvoorbeeld omdat er een gepersonaliseerde terugkoppeling naar de patiënt mogelijk moet blijven, dan moeten de privacy risico’s op een andere manier gemitigeerd worden. Welke ‘data protectie checklist’ is handig als de gegevens van (andere) organisaties gebruikt moeten worden? Als werkinstructie worden de eisen aan een ‘trusted third party’ opgesteld.
 3. Hoe bepaal je de kracht en beperkingen van bestaande tooling voor data registratie, data export, data analyse, informatie(model) beheer, en rapportages over ‘kwaliteit’?
  Welke vragen moet je als CMIO stellen bij de selectie van tools? En hoe kom je aan antwoorden? Hoe bepaal je de randvoorwaarden en aannames van een AI-tool, bijvoorbeeld: hoe achterhaal je de scope van de leerset en hoe verwoord je dat in de rapportage of dashboards? Aan de hand van een use-case wordt ‘tactisch beleid’ met betrekking tot gegevensverwerking concreet vormgegeven.

Middag (plenair)

Wrap-up met presentatie van Manifest naar Roadmap met discussie. Wat zijn vervolgstappen om tot de noodzakelijke versnelling van de toepassing van informatietechnologie huisartsenzorg te komen?